ZGRADA

MEDRESE

GAZI ISA-BEG

U ŠEHER NOVOM PAZARU

Najvažniji vakuf u Sandžaku

Za uplate na račun

Informacije za uplate preko računa

1

Devizni račun

Primalac: VAKUFSKA DIREKCIJA

DEVIZNI RAČUN: RS35265100000087646923

SWIFT/BIC: RZBSRSBG

Adresa: Gradska 1, Novi Pazar

Naziv banke: Raiffeisen banka a.d. Beograd
2

Dinarski račun

Primalac: VAKUFSKA DIREKCIJA

DINARSKI RAČUN: 265330031000757774

Naziv banke: Raiffeisen banka a.d. Beograd