ZGRADA

MEDRESE

GAZI ISA-BEG

U ŠEHER NOVOM PAZARU

Najvažniji vakuf u Sandžaku

Za uplate na račun

Informacije za uplate preko računa

1

Devizni račun

Primalac: MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE

DEVIZNI RAČUN: RS35265100000087587559

SWIFT/BIC: RZBSRSBG

Adresa: Gradska 1, Novi Pazar

Naziv banke: Raiffeisen banka a.d. Beograd

 

2

Dinarski račun

Primalac: MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE

DINARSKI RAČUN: 265-3300310005978-21

Naziv banke: Raiffeisen banka a.d. Beograd